FAQ Diëtisten

  1. Heeft een patiënt met zorgtraject diabetes nog recht op diëtetiekprestaties via de diabetespas?
  2. Een patiënt kreeg dit jaar 1 diëtetieksessie via de diabetespas.
    Hij sluit een zorgtraject diabetes. Op hoeveel diëtetieksessies heeft hij dit jaar nog recht?
  3. Een patiënt heeft tegelijkertijd een zorgtraject diabetes en een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.
    Op hoeveel diëtetieksessies per jaar heeft hij recht ?

1.Heeft een patiënt met zorgtraject diabetes nog recht op diëtetiekprestaties via de diabetespas?

Patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 krijgen recht op consultaties diëtetiek en podologie via het zorgtraject, en niet meer via de diabetespas.
De rechten van de diabetespas(diëtetiek en podologie) vervallen dus dus vanaf de ingangsdatum van het zorgtraject.

2.Een patiënt kreeg dit jaar 1 diëtetieksessie via de diabetespas.
Hij sluit een zorgtraject diabetes. Op hoeveel diëtetieksessies heeft hij dit jaar nog recht?

Een patiënt heeft recht op maximum 2 sessies per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
Dit geldt voor alle diëtetieksessies samen (verbonden aan het zorgtraject diabetes én verbonden aan de diabetespas).
Deze patiënt heeft dit kalenderjaar nog recht op 1 diëtetieksessie.

3.Een patiënt heeft tegelijkertijd een zorgtraject diabetes en een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.
Op hoeveel diëtetieksessies per jaar heeft hij recht ?

Een patiënt heeft recht op maximum twee sessies per kalenderjaar, behalve indien hij aan chronische nierinsufficiëntie lijdt en zich in stadium 4 of stadium 5 bevindt.
Patiënten met chronische nierinsufficiëntie in stadium 4 of stadium 5 hebben recht op maximum het aantal sessies dat overeenkomt met het stadium van hun ziekte.

  • stadium 4 maximum 3 sessies per kalenderjaar
  • stadium 5 maximum 4 sessies per kalenderjaar

Dit geldt voor alle diëtetieksessies samen (verbonden aan de 2 zorgtrajecten)