FAQ Diabeteseducatoren

  1. Welke patiënt met zorgtraject diabetes kan opstarteducatie voorgeschreven krijgen?
  2. Kan een patiënt vóór het instellen van de insuline of incretinemimetica opstarteducatie krijgen ?
  3. Wanneer kan een patiënt opvolgeducatie en extra educatie bij problemen krijgen?
  4. Kan een patiënt opvolgeducatie en extra educatie bij problemen krijgen tijdens één zelfde kalenderjaar ?
  5. Een patiënt met complexe medische toestand kan educatie via de 2e lijn krijgen. Wat is een “complexe medische toestand”?
  6. Kan een patiënt na verloop van de voorgeschreven “educatie via conventiecentrum” educatie via de 1° lijn krijgen?

1. Welke patiënt met zorgtraject diabetes kan opstarteducatie voorgeschreven krijgen?

Elke patiënt met zorgtraject diabetes, die nog nooit educatie gekregen heeft, kan opstarteducatie voorgeschreven krijgen.

Patiënten die reeds educatie kregen via de diabetesconventie of via de referentie-thuisverpleegkundigen kunnen geen opstarteducatie meer krijgen.

2. Kan een patiënt vóór het instellen van de insuline of incretinemimetica opstarteducatie krijgen ?

Ja, een patiënt kan ook starteducatie krijgen in de situatie waar maximale orale therapie onvoldoende controle geeft en insulinebehandeling overwogen wordt.

3. Wanneer kan een patiënt opvolgeducatie en extra educatie bij problemen krijgen?

Een patiënt kan opvolgeducatie en extra educatie bij problemen krijgen vanaf het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin hij zijn eerste educatiesessie kreeg .

Elke educatiesessie komt hiervoor in aanmerking, ongeacht of de patiënt deze via de diabetesconventie, de referentie-thuisverpleegkundige of het zorgtraject gekregen heeft.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

4. Kan een patiënt opvolgeducatie en extra educatie bij problemen krijgen tijdens één zelfde kalenderjaar ?

Ja, per kalenderjaar kan een patiënt in totaal maximum 2 sessies opvolgeducatie en 4 sessies extra educatie krijgen .

5. Een patiënt met complexe medische toestand kan educatie via de 2e lijn krijgen. Wat is een “complexe medische toestand”?

De huisarts bepaalt, in samenspraak met de specialist, of de medische toestand van de patiënt complex is en educatie uit de 2e lijn vereist wordt. De term “complexe medische toestand” werd bewust niet gedefinieerd om bepaalde medische toestanden niet uit te sluiten.

6. Kan een patiënt na verloop van de voorgeschreven “educatie via conventiecentrum” educatie via de 1° lijn krijgen?

Ja, maar opgelet : het voorschrift educatie via een conventiecentrum dekt een periode van 12 maanden. Gedurende deze periode kan de patiënt geen educatie via de eerste lijn krijgen