Diabeteseducatie in de 1ste lijn voor patiënten met zorgtraject diabetes type 2

De wijzigingen zijn geel gemarkeerd - 04/02/2011

Modules educatie in de 1ste lijn

Module

Voorschrift educatie huisarts

Verslag educator naar huisarts

1.Starteducatie

 • Min 2 ½ en max 5 u (10 sessies)
 • Sessies van ½ u
 • Max 3 sessies in 1 zitting
 • 1ste globaal voorschrift: 5 sessies (2 ½ u)
 • Nadien: aantal sessies te bepalen door huisarts (max 5 bijkomend in totaal)
 • Na eerste 5 sessies

 

 

 • Nadien: na afloop van de voorgeschreven sessies

2.Opvolgeducatie

 • Max 1 u /jaar (2 sessies)
 • Sessies van ½ u

 

 • Na afloop van de voorgeschreven sessies

3.Extra educatie bij problemen

 • Max 2u /jaar (4 sessies)
 • sessies van ½ u

 

 • Na afloop van de voorgeschreven sessies
Patiënten die reeds starteducatie kregen, via de diabetesconventie of de referentie-thuisverpleegkundigen, kunnen niet opnieuw starteducatie krijgen via het zorgtraject.

Opvolgeducatie en extra educatie kan niet gegeven worden tijdens het kalenderjaar waarin de educatie start.
Een uitzondering hierop bestaat sinds 1 januari 2011: recht op opvolg- en extra-educatie indien de educatie tijdens een hospitalisatie in een conventiecentrum werd gestart (zie hieronder).

De educatie wordt volledig terugbetaald, derdebetalersregeling kan toegepast worden.

De nomenclatuurcodes (PDF - 8 KB) zijn verschillend voor de verpleegkundigen en de podologen, diëtisten en kinesitherapeuten

De educatoren kunnen alleen verstrekkingen verrichten waarvan de inhoud tot hun wettelijke bevoegdheden behoren.
De educatoren die niet over een diploma van verpleegkundige beschikken zijn niet bevoegd om een diabetespatiënt aan te leren zichzelf insuline te injecteren. In het geval dat de patiënt wordt aangeleerd om zichzelf te injecteren, moet dit gebeuren door een arts of door een verpleegkundige met een specifiek registratienummer van diabeteseducator.

Bijzonder geval van recht op opvolg- en extra-educatie

Vanaf 1 januari 2011 heeft een patiënt die een zorgtraject diabetes type 2 sluit, tijdens het kalenderjaar waarin zelfregulatie in een diabetesconventiecentrum werd gestart, recht op opvolg- en extra-educatie in de 1ste lijn tijdens datzelfde kalenderjaar.

Concreet betekent dit dat 

 • Een patiënt die van de diabetesconventie overstapt naar het zorgtraject diabetes type 2, recht heeft op opvolg- en extra-educatie vanaf de datum dat het zorgtrajectcontract in werking treedt.
 • Een gehospitaliseerde patiënt die de intentie heeft een zorgtraject te sluiten en die tijdens zijn hospitalisatie via het diabetesconventiecentrum educatie en materiaal krijgt, na de hospitalisatie onmiddellijk recht heeft op opvolg- en extra-educatie vanaf de datum dat het zorgtrajectcontract in werking treedt.

In deze gevallen konden niet-verpleegkundige diabeteseducatoren de opvolg- en extra-educatie al geven.

Vanaf 1 januari 2011 kunnen ook verpleegkundigen-diabeteseducator met een specifiek registratienummer in deze gevallen de opvolg- en extra-educatieverstrekkingen verrichten.

Bij de documenten vindt u meer informatie hierover in de omzendbrief verpleegkundigen 2010/2

Opgelet !

Bij ambulante educatie van een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 via een diabetesconventiecentrum, voorgeschreven door de huisarts, geldt dit voorschrift voor een periode van 12 maanden en is opvolg- en extra-educatie via de 1ste lijn pas mogelijk na het verstrijken van deze periode van 12 maanden.