Wanneer is educatie door een diabeteseducator verplicht ?

In 3 kritische fasen in het ziekteverloop moet de huisarts beroep doen op diabeteseducatoren.
In deze kritische situaties is een minimumduur aan educatie vereist.

3 kritische situaties met minimumduur aan verplichte educatie

  • bij de start van insulinetherapie of van incretinemimetica: minimum 2 ¬Ĺ uur
  • bij de overgang van 1 naar 2 injecties insuline: minimum 1 uur
  • bij onvoldoende metabole controle (HbA1c >7,5%): minimum 1 uur.

Bij educatie via de 2de lijn organiseert het conventiecentrum de educatie; in het verslag naar de huisarts vermeldt het conventiecentrum dat de pati√ęnt de voorziene educatie gekregen heeft