Zorgtraject en conventie

De wijzigingen zijn geel gemarkeerd - 13/10/2010

Vanaf 1 januari 2010 kan er, buiten specifieke situaties waarbij educatie in een conventiecentrum gegeven wordt, geen cumul bestaan van een zorgtraject en een diabetesconventie.

Nieuw

Een patiënt die een zorgtrajectcontract diabetes type 2 heeft gesloten kan nooit meer overstappen naar groep 3A van de diabetesconventie. (groep 3A: patiënten met 2 of meer insuline-injecties per dag en 30 glycemiemetingen per maand).

Indien het medisch aangewezen is, kan een patiënt met zorgtrajectcontract diabetes type 2, wel overschakelen naar groep 1A, 1B, 2 of 3B van de diabetesconventie. Het diabetesconventiecentrum geeft dan educatie en materiaal. Dit kan op ieder moment van het zorgtraject. Uitzondering: een patiënt die tijdens een hospitalisatie zelfregulatie start en materiaal voor een periode van 6 maanden van het ziekenhuis krijgt (zie 3° specifieke situatie hieronder), kan tijdens die periode van 6 maanden niet overschakelen naar de conventie.

U vindt meer informatie over deze verschillende groepen in de diabetesconventie op de website van het RIZIV.

Specifieke situaties

  • de huisarts kan aan een patiënt met zorgtraject educatie via een conventiecentrum voorschrijven; de huisarts blijft het materiaal voorschrijven via de eerste lijn
    Dit is mogelijk in de volgende situaties:
    • gebrek aan eerstelijnseducatoren
    • complexe medische situatie
  • in overleg met de huisarts kan een gehospitaliseerde patiënt met zorgtraject educatie krijgen via een conventiecentrum; de huisarts blijft het materiaal voorschrijven via de eerstelijn
  • een conventiecentrum kan educatie en materiaal (voor 6 maanden) geven aan gehospitaliseerde patiënt zonder zorgtraject . Wanneer na de hospitalisatie een zorgtraject wordt gesloten kan de huisarts zo nodig bijkomende educatie voorschrijven, materiaal kan hij voorschrijven na afloop van die 6 maanden.

U vindt meer informatie over educatie via een conventiecentrum in de brief aan alle geconventioneerde centra (PDF - 103 KB), de brief met bijkomende verduidelijkingen aan alle geconventioneerde centra (PDF - 58 KB) en de wijzigingsclausule bij de revalidatieovereenkomst PDF - 137 KB) inzake zelfregulatie bij diabetes mellitus patiënten.