FAQ Podologen

  1. Heeft een patiënt met zorgtraject diabetes nog recht op podologieprestaties via de diabetespas?
  2. Een patiënt kreeg dit jaar 1 podologiesessie via de diabetespas. Hij sluit een zorgtraject diabetes. Op hoeveel podologiesessies heeft hij dit jaar nog recht?
  3. Ook patiënten uit risicogroep 1(*) krijgen via het zorgtraject recht op 2 podologieprestaties per kalenderjaar. Geldt deze uitbreiding ook voor de patiënten met een diabetespas ?

1.Heeft een patiënt met zorgtraject diabetes nog recht op podologieprestaties via de diabetespas?

Patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 krijgen recht op consultaties diëtetiek en podologie via het zorgtraject, en niet meer via de diabetespas.
De rechten van de diabetespas (diëtetiek en podologie) vervallen dus dus vanaf de ingangsdatum van het zorgtraject. .

2.Een patiënt kreeg dit jaar 1 podologiesessie via de diabetespas. Hij sluit een zorgtraject diabetes. Op hoeveel podologiesessies heeft hij dit jaar nog recht?

Een patiënt heeft recht op maximum 2 podologiesessies per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
Dit geldt voor alle podologiesessies samen (verbonden aan het zorgtraject diabetes én verbonden aan de diabetespas).
Deze patiënt heeft dit kalenderjaar nog recht op 1 podologiesessie.

3.Ook patiënten uit risicogroep 1(*) krijgen via het zorgtraject recht op 2 podologieprestaties per kalenderjaar. Geldt deze uitbreiding ook voor de patiënten met een diabetespas ?

Ja, de patiënten met een diabetespas uit risicogroep 1 krijgen ook recht op 2 podologieprestaties per kalenderjaar .

(*) risicogroep 1: verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament