Rol van de arts-specialist en voordelen van de zorgtrajecten

Wat is uw rol als arts-specialist ?

U hebt een ondersteunende rol als aandoeningsdeskundige, u werkt nauw samen met de huisarts en andere zorgverleners.

Concreet betekent dit:

 • u ontwikkelt een partnerschap met de huisarts en de andere zorgverleners
 • u verwijst de patiënt terug naar de huisarts
 • u overlegt en communiceert met de huisarts bij het opstellen van het zorgplan en bij elke vraag om advies
 • u ondersteunt, op hun vraag, de huisarts en andere zorgverleners die tussenkomen in de verzorging van de patiënt
 • u informeert uw patiënt over de inhoud en betekenis van het zorgtraject.

Wat zijn de voordelen voor u?

De belangrijkste voordelen zijn:

 • u kunt de patiënten die deelnemen aan een zorgtraject beter opvolgen en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren
 • u kunt beter samenwerken met uw patiënt en zijn omgeving
 • voor elke patiënt die bij u een zorgtrajectcontract sluit, ontvangt u een jaarlijks forfaitair honorarium van 80 EUR
 • u kunt vlotter samenwerken met de huisarts en andere zorgverleners.

Wat zijn de voordelen voor uw patiënt?

De belangrijkste voordelen van het zorgtraject voor uw patiënt zijn:

 • hij begrijpt beter zijn ziekte en de noodzaak van een individueel zorgplan
 • hij krijgt een nauwgezette en vooraf geplande opvolging van het ziekteverloop door u en door zijn huisarts en andere zorgverleners
 • hij heeft meer inzicht in zijn ziekte en het zorgtraject versterkt zijn motivatie en die van zijn omgeving voor het opvolgen van het zorgplan en het behalen van individuele doelstellingen
 • hij krijgt een volledige terugbetaling (volgens het RIZIV-honorarium) voor raadplegingen bij de specialist voor deze ziekte en bij zijn huisarts in het zorgtraject
 • naargelang de ziekte, krijgt hij betere toegang tot specifiek materiaal, diëtetiek, podologie, educatie of bepaalde geneesmiddelen.