Verpleegkundigen

Vanaf 1 september 2009, wordt een verzekeringstegemoetkoming  toegekend voor specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg van de diabetespatiënt die worden verleend door thuisverpleegkundigen in de context van de zorgtrajecten.

Deze verstrekkingen kunnen enkel geattesteerd worden door verpleegkundigen die een specifiek registratienummer hebben gekregen van het RIZIV.

De betrokken verpleegkundigen kunnen vanaf 5 mei 2009 een registratienummer aanvragen.

Specifieke registratieformaliteiten door het RIZIV

 1. Het specifiek registratienummer wordt toegekend door het RIZIV na een schriftelijke aanvraag door de verpleegkundige. Deze aanvraag omvat de vereiste attesten inzake de opleidingsvoorwaarden.

  Deze aanvraag wordt gericht aan het :

  • RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, directie KLAVVIDT-IDZ – sectie verpleegkundigen
   Tervurenlaan 211,
   1150 Brussel.
 2. Specifiek registratienummer (Form WEDIAB 2) (PDF - 13 KB) : Om het specifiek registratienummer te kunnen ontvangen moet de verpleegkundige aan de volgende criteria voldoen:
  • de bekwaming hebben van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet
  • een aanvullende opleiding diabetes van 150 uren of van ten minste 20 studiepunten, waarvan ten minste 100 effectieve uren theoretisch onderwijs, genoten hebben die bekroond werd met een getuigschrift uitgereikt door een opleidingsinstituut erkend door het departement dat onderwijs tot zijn bevoegdheid heeft.

   Elders “verworven competenties en/of kwalificaties” kunnen ingebracht worden, op voorwaarde van validering door een bovenvermeld opleidingsinstituu

Documenten