Verpleegkundigen

Vanaf 1 september 2009, wordt een verzekeringstegemoetkoming  toegekend voor specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg van de diabetespatiënt die worden verleend door thuisverpleegkundigen in de context van de zorgtrajecten.

Deze verstrekkingen kunnen enkel geattesteerd worden door verpleegkundigen die een specifiek registratienummer hebben gekregen van het RIZIV.

De betrokken verpleegkundigen kunnen vanaf 5 mei 2009 een registratienummer aanvragen.

Specifieke registratieformaliteiten door het RIZIV

 1. Het specifiek registratienummer wordt toegekend door het RIZIV na een schriftelijke aanvraag door de verpleegkundige. Deze aanvraag omvat de vereiste attesten inzake de opleidingsvoorwaarden.

  Deze aanvraag wordt gericht aan het :

  • RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, directie KLAVVIDT-IDZ – sectie verpleegkundigen
   Tervurenlaan 211,
   1150 Brussel.
 2. Specifiek registratienummer (Form WEDIAB 2) (PDF - 13 KB) : Om het specifiek registratienummer te kunnen ontvangen moet de verpleegkundige aan de volgende criteria voldoen:
  • de bekwaming hebben van gegradueerde verpleegkundige of met deze gelijkgestelde, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet
  • een aanvullende opleiding diabetes van 150 uren of van ten minste 20 studiepunten, waarvan ten minste 100 effectieve uren theoretisch onderwijs, genoten hebben die bekroond werd met een getuigschrift uitgereikt door een opleidingsinstituut erkend door het departement dat onderwijs tot zijn bevoegdheid heeft.

   Elders “verworven competenties en/of kwalificaties” kunnen ingebracht worden, op voorwaarde van validering door een bovenvermeld opleidingsinstituut.

 3. Overgangsmaatregel: voorlopige registratie als diabeteseducator (form WEDIAB 1) (PDF - 16 KB ) :

  .Om een voorlopig registratienummer (Riziv-nummer) als diabeteseducator  te kunnen ontvangen moet de verpleegkundige aan de volgende voorwaarden voldoen

  • 40 uren opleiding (of 4 studiepunten) diabetologie gevolgd hebben (referentieverpleegkundige)
  • beschikken over een specifiek registratienummer (Riziv-nummer) als referentieverpleegkundige diabetologie (aanvraag ingediend vóór 30/9/2009)
  • zich inschrijven voor een aanvullende opleiding van 60 uren in een opleidingsinstituut erkend door het departement dat onderwijs onder zijn bevoegdheid heeft
   • de aanvullende vorming omvat ten minste 60 uren of ten minste 7 studiepunten waarvan ten minste 40 effectieve uren theoretisch onderwijs,
   • De 40 uren vorming of 4 studiepunten die de verpleegkundige heeft gevolgd om te worden geregistreerd als referentieverpleegkundige in de diabetologie tellen niet mee voor bovenvermelde 60 uren vorming of 7 studiepunten.
   • Omdat dit overgangsprogramma een tijdelijk minimumpakket is worden hierop geen credits toegestaan voor elders “verworven competenties en/of kwalificaties”
  • een aanvraag voor een voorlopig specifiek registratienummer als diabeteseducator richten aan

   RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging,
   directie KLAVVIDT-IDZ – sectie verpleegkundigen
   Tervurenlaan 211,
   1150 Brussel.

   Bij deze  aanvraag moet de verpleegkundige de volgende documenten voegen

   • Formulier met verklaring op eer ( form Wediab1)
   • Atttest van inschrijving

  De bijkomende opleidingen zijn nieuw; verschillende opleidingsinstituten  zijn ze aan het voorbereiden.

  Van zodra de opleidingen gekend zijn vindt u ze op www.zorgtraject.be

  De overgangsmaatregel loopt tot 30/9/2011. De referentieverpleegkundige moet de aanvullende opleiding vóór 30/9/2011 met vrucht voltooid hebben.

Let op !
Verpleegkundigen, met 40 uren aanvullende opleiding als referentieverpleegkundige , die na 30/09/2009 een aanvraag indienen tot registratie als referentieverpleegkundige diabetogie, kunnen niet genieten van de overgangsmaatregel.
Ze kunnen het specifiek registratienummer als diabeteseducator enkel krijgen als zij 150 uren bijkomende opleiding hebben gevolgd

Documenten