Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

Alle documenten op deze site zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten.

Aleen de wettelijke en reglementaire teksten zijn rechtsgeldig.

De verschillende betrokken partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. De verschillende betrokken partners kunnen niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is.

De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en Internet-adressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd.