Links

Artsenorganisaties

  • BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten)
  • ASGB (Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België)

Ziekenfondsen


Wetenschappelijke verenigingen


Patiëntenverenigingen

Projecten inzake diabeteszorg