Hoe een “zorgtrajectcontract” sluiten?

Het contract is een geschreven verbintenis.

Het moet getekend worden door 3 personen:

  • uzelf
  • uw huisarts
  • uw specialist

Uw huisarts zal een kopie van het getekende contract opsturen naar uw ziekenfonds.

Op de datum dat het ziekenfonds de kopie ontvangt, begint het zorgtraject te lopen.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds laat u en uw artsen weten wanneer het contract start.

U bent volledig vrij om te bepalen of en wanneer u een zorgtrajectcontract sluit. Spreek erover met uw huisarts of specialist.