Welke patiënten komen in aanmerking voor een zorgtraject?

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet deze patiënt aan een aantal criteria beantwoorden.

Zorgtraject  diabetes type 2

Inclusiecriteria

 • 1 of 2 insuline-injecties per dag
 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling, waarbij insulinebehandeling overwogen wordt

Exclusiecriteria

 • type 1 diabetes
 • zwangerschap of zwangerschapswens
 • meer dan 2 insuline-injecties per dag

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

 • chronische nierinsufficiëntie hebben gedefinieerd als:
  • een berekende GFR <45ml/min/1,73m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule,
   een 2de maal bevestigd na ten minste 3 maanden

  en/of

  • een proteïnurie >1g/dag,
   een 2de maal bevestigd na ten minste 3 maanden
 • ouder zijn dan 18 jaar
 • niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben
 • in staat zijn tot ambulante follow-up.