Rol van de apothekers en voordelen

Wat is de rol van de apotheker?

Zorgtraject diabetes type 2

! Wat verandert op 1 mei 2018

Op voorschrift van de huisarts levert de apotheker zelfzorgmateriaal aan patiënten met een “zorgtraject diabetes” die een behandeling met insuline of een incretine-mimeticum beginnen of hebben

  • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar
  • 3 x 50 strips et 100 lancetten per 6 maanden

De apotheker geeft de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik van dit zelfzorgmateriaal.

Het formulier van de diabeteseducator (PDF - 44 KB) is alleen verplicht bij het afleveren van een bloedglucosemeter. Bij de hernieuwing van strips en lancetten is geen formulier vereist.

De apotheker hecht het formulier aan het voorschrift van de huisarts.

Programma “Educatie en zelfzorg” buiten zorgtraject

Op voorschrift van de huisarts levert de apotheker zelfzorgmateriaal aan patiënten met diabetes type 2 met een programma “Educatie en zelfzorg”:

  • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar
  • 2 x 50 strips et 100 lancetten per jaar

De apotheker geeft de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik van dit zelfzorgmateriaal.

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Op voorschrift van de huisarts levert de apotheker een klinisch gevalideerde bloeddrukmeter aan de patiënten met een “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie”. De apotheker legt de werking van het toestel uit en geeft ook de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik en dit als aanvulling bij de uitleg van de huisarts.

Een lijst van de vergoedbare bloeddrukmeters is vanaf 1 december 2011 vastgelegd in de bijlage aan het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 - tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in sommige medische hulpmiddelen.

Het maximale bedrag van de tegemoetkoming voor de bloeddrukmeter bedraagt 60 euro.
De eventueel bijkomende kost die voorvloeit uit het verschil tussen de apotheekprijs van het apparaat en het maximale bedrag van de tegemoetkoming is  ten laste van de rechthebbende.
Als er een toeslag aangerekend wordt ten laste van de rechthebbende, kan die niet hoger zijn dan 18 euro.

Wat zijn de voordelen van het zorgtraject voor de patiënt?

  • zijn consultaties bij de huisarts en bij de specialist van de ziekte worden volledig terugbetaald
  • hij krijgt de garantie van een nauwgezette samenwerking tussen zijn huisarts, zijn specialist en de andere zorgverleners
  • hij krijgt alle nodige informatie om zijn ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …)
  • naargelang de ziekte krijgt hij toegang tot specifiek materiaal, tot raadplegingen bij een diëtist, podoloog..