FAQ Diëtisten

Een patiënt heeft tegelijkertijd een zorgtraject diabetes en een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie.
Op hoeveel diëtetieksessies per jaar heeft hij recht ?

Een patiënt heeft recht op maximum twee sessies per kalenderjaar, behalve indien hij aan chronische nierinsufficiëntie lijdt en zich in stadium 4 of stadium 5 bevindt.
Patiënten met chronische nierinsufficiëntie in stadium 4 of stadium 5 hebben recht op maximum het aantal sessies dat overeenkomt met het stadium van hun ziekte.

  • stadium 4 maximum 3 sessies per kalenderjaar
  • stadium 5 maximum 4 sessies per kalenderjaar

Dit geldt voor alle diëtetieksessies samen (verbonden aan de 2 zorgtrajecten)