Diabeteseducatie in de 1ste lijn voor patiënten met zorgtraject diabetes type 2

De huisarts kan diabeteseducatie voorschrijven via een diabeteseducator in de eerste lijn

!Wat verandert op 1 mei 2018

Afschaffing van:

 • de 3 verschillende modules opstart-, opvolg- en extra educatie
 • de verplichting educatie, te volgen in kritische situaties.

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen

 • Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar.
 • Minstens één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren.
 • Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste één 1 van de 1e reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
 • Deze 5 bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
 • Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesovereenkomst of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep

 • De educatie mag gebeuren bij de patiënt thuis, in de prakrijkruimte of in groep.
 • Een groepszitting duurt minimum 2 uur voor maximum 10 deelnemers.  
 • Er zijn 3 nieuwe nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep).
Educatie in de eerste lijn

Jaar 1

5 sessies

 • minstens 1 sessie thuis
 • 4 overige sessies
  • Individueel (½ u)
  • Of in groep (2 u, max 10 deelnemers)
  • Of een combinatie individueel – in groep

 

Na afloop van de 5 eerste sessies, op voorwaarde dat 1 sessie thuis is gegeven :
Één maal 5 bijkomende sessies

 • Individueel (½ u)
 • Of in groep (2u, max 10 deelnemers)
 • Of een combinatie  individueel – in groep

Kunnen over jaar 1 en/of jaar 2 lopen

Jaar 2

5 sessies

 • minstens 1 sessie thuis
 • 4 overige sessies
  • Individueel (½ u)
  • Of in groep (2 u, max 10 deelnemers)
  • Of een combinatie individueel – in groep

Jaar 3
en volgende

5 sessies

 • minstens 1 thuis
 • 4 overige sessies
  • Individueel (½ u)
  • Of in groep (2 u, max 10 deelnemers)
  • Of een combinatie individueel – in groep

 

 

Overgangsmaatregelen

In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg en extra educatie). Diabeteseducatoren kunnen deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving geven tot ten laatste 31.12.2018.

Overgangsmaatregelen tot 31 december 2018

Module

Voorschrift huisarts

Verslag educator (in GMD)

1. Starteducatie (2)

 • Min 2 ½ en max 5 u
 • Sessies van ½ u
 • 1ste globaal voorschrift: 5 sessies (2 ½ u)
 • Nadien: aantal sessies te bepalen door huisarts
  (max 5 bijkomend in totaal)
 • Na eerste 5 sessies
 • Nadien: na afloop van de voorgeschreven sessies

2. Opvolgeducatie

 • Max 1 u /jaar
 • Sessies van ½ u

 

 • na afloop van de voorgeschreven sessies

3. Extra educatie bij problemen

 • Max 2u /jaar
 • sessies van ½ u

 

 • na afloop van de voorgeschreven sessies

 

De educatie wordt volledig terugbetaald, derdebetalersregeling kan toegepast worden.

De nomenclatuurcodes (PDF - 8 KB) zijn verschillend voor educatieverstrekkingen thuis, in de praktijkruimte of in groep.

De educatoren kunnen alleen verstrekkingen verrichten waarvan de inhoud tot hun wettelijke bevoegdheden behoren.
De educatoren die niet over een diploma van verpleegkundige beschikken zijn niet bevoegd om een diabetespatiënt aan te leren zichzelf insuline te injecteren. In het geval dat de patiënt wordt aangeleerd om zichzelf te injecteren, moet dit gebeuren door een arts of door een verpleegkundige met een specifiek registratienummer van diabeteseducator.

Zelfzorgmateriaal

Patiënten met een “zorgtraject diabetes” hebben recht op de terugbetaling van zelfzorgmateriaal op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum beginnen of hebben.

Het formulier van de educator is vereist bij de keuze van de glucometer. Voor de hernieuwing van strips en lancetten is geen formulier vereist

Verslag van de diabeteseducator

Individuele educatie: verslag naar de huisarts na afloop van de voorgeschreven sessies of na afloop van het kalenderjaar

Groepseducatie : verslag met de identiteit van de deelnemers en de behandelde thema’s, te bewaren door de educator.

Opgelet !
Bij ambulante educatie van een patiënt met zorgtraject diabetes type 2 via een diabetesconventiecentrum, voorgeschreven door de huisarts, geldt dit voorschrift voor een periode van 12 maanden en is educatie via de 1ste lijn pas mogelijk na het verstrijken van deze periode van 12 maanden.