Diabeteseducatie in de 2de lijn - Diabeteseducatie via een conventiecentrum voor patiënten met zorgtraject diabetes type 2

In 2 situaties kan een diabeteseducator uit een diabetesconventiecentrum, op voorschrift van de huisarts, educatie geven aan een patiënt met zorgtraject diabetes

  • wanneer het aanbod eerstelijnseducatoren ontoereikend is
  • bij patiënten met een complexe medische toestand
Educatie via diabetesconventiecentrum

Situaties

Voorschrift educatie huisarts

Verslag conventiecentrum naar huisarts

1.Aanbod eerstelijns-educatoren onvoldoende

 

Ambulante educatie door conventiecentrum

 

Uiterlijk na 12 maanden
(of vroeger indien noodzakelijk ivm terugbetaling materiaal)

2.Complexe medische toestand

Het voorschrift voor educatie via een conventiecentrum dekt een periode van 12 maanden, gedurende deze periode kan de patiënt geen educatie in de eerste lijn krijgen.