Verslag educatie

Individuele educatie in de 1elijn : de educator stuurt een verslag naar de huisarts na afloop van de voorgeschreven sessies of na afloop van het kalenderjaar.

Educatie via de 2de lijn: het conventiecentrum organiseert de educatie; in het verslag naar de huisarts vermeldt het conventiecentrum dat de patiënt de voorziene educatie gekregen heeft.

Groepseducatie : de educator stelt een verslag op met de identiteit van de deelnemers en de behandelde thema’s en bewaart dit verslag.