Zorgtraject en conventie

Indien het medisch aangewezen is, kan een patiënt met zorgtrajectcontract diabetes type 2, overschakelen naar groep B of C van de diabetesconventie. Het diabetesconventiecentrum geeft dan educatie en materiaal. Dit kan op ieder moment van het zorgtraject. Uitzondering: een patiënt die tijdens een hospitalisatie zelfregulatie start en materiaal voor een periode van 6 maanden van het ziekenhuis krijgt (zie 3° specifieke situatie hieronder), kan tijdens die periode van 6 maanden niet overschakelen naar de conventie.

U vindt meer informatie over deze verschillende groepen in de diabetesconventie op de website van het RIZIV.

Specifieke situaties

  • de huisarts kan aan een patiënt met zorgtraject educatie via een conventiecentrum voorschrijven; de huisarts blijft het materiaal voorschrijven via de eerste lijn
    Dit is mogelijk in de volgende situaties:
    • gebrek aan eerstelijnseducatoren
    • complexe medische situatie
  • een conventiecentrum kan educatie en materiaal (voor 6 maanden) geven aan gehospitaliseerde patiënt zonder zorgtraject . Wanneer na de hospitalisatie een zorgtraject wordt gesloten kan de huisarts zo nodig bijkomende educatie voorschrijven, materiaal kan hij voorschrijven na afloop van die 6 maanden.
  • in overleg met de huisarts kan een patiënt met diabetes type 2 met 2 of meer insuline-injecties per dag en multimorbiditeit tijdelijk (meestal niet meer dan 6 maanden) opgenomen worden in groep C van de diabetesconventie. Multimorbiditeit wordt hier gekenmerkt door het zich voordoen van een ernstige medische situatie naast de diabetes, bijvoorbeeld een oncologische aandoening, COPD met frequent wisselende corticoïden, nieuwe diagnose van diabetes na een acuut myocardinfarct, CVA.