Educatie en materiaal buiten zorgtraject diabetes: programma “educatie en zelfzorg” (1)

Synthesetabel met de hieronder vervulde elementen (PDF - 85 KB)

U vindt als bijlage een synthesetabel waarin al deze elementen hernomen zijn.

Vóór de aanvang van een zorgtraject kan de huisarts zelf een programma “educatie en zelfzorg” starten waarin

 • de huisarts zelf de educatie geeft
 • de patiënt recht heeft op volledig terugbetaald zelfzorgmateriaal.

Voorwaarden

 • De patiënt heeft diabetes type 2 waarbij een behandeling met inspuitbare incretinemimetica of één enkele injectie insuline per dag start of reeds bestaat.
 • De patiënt heeft een GMD bij deze arts.
 • De huisarts notifi ceert, volgens een vastgelegd model (zie www.zorgtraject.be), aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds dat hij/zij het programma start en bevestigt dat de patiënt diabeteseducatie krijgt.

Voorschriften

 • Eerste voorschrift voor één jaar

  Glucometer, 2 x 50 strips en 100 lancetten:
  voorschrift van de huisarts met vermelding:
  Programma “Educatie en zelfzorg”.

 • Hernieuwing na één jaar

  2 x 50 strips en 100 lancetten voor een jaar

  • Voorwaarde HbA1c < 7,5% (meting tijdens de 3 maanden voorafgaand aan de verlenging)
  • Voorschrift van de huisarts met vermelding:
   Programma “Educatie en zelfzorg”.
 • Hernieuwing bloedglucosemeter mogelijk na 3 jaar

  • Voorwaarde HbA1c < 7,5% (meting tijdens de 3 maanden voorafgaand aan de verlenging)
  • Voorschrift van de huisarts met vermelding:
   Programma “Educatie en zelfzorg”.

Indien deze streefwaarde niet bereikt is, stelt de huisarts zijn patiënt voor een zorgtraject af te sluiten of een specialist te raadplegen.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds kan de Hb A1c- resultaten en gegevens met betrekking tot de diabeteseducatie opvragen.

Dit programma “Educatie en zelfzorg” is niet verenigbaar met een zorgtraject of een diabetesconventie.

Documenten


1 ook”beperkt programma voor glycemiecontrole” genoemd