2e verplichte gegevensinzameling via een nieuwe webtoepassing

Als huisarts/geregistreerde huisartsengroepering moet u bepaalde gegevens van uw patiënten met een zorgtraject registreren en bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV). De periode om die gegevens te registreren is verlengd tot 31 januari 2018 (in plaats van 31 december 2017).

Healthdata.be meldt dat de huisartsen al gegevens hebben geregistreerd voor 22.487 patiënten in de periode van 1 november tot 18 december.

Voor welke patiënten gegevens bezorgen?

Bezorg gegevens over uw patiënten:

  • die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
  • waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017.

Wanneer gegevens bezorgen?

Bezorg de gegevens uiterlijk op 31 januari 2018.

Lijst patiënten met een zorgtraject

Het Nationaal intermutualistisch college (NIC) heeft u begin november een lijst gestuurd met daarop de namen van uw patiënten met een actief zorgtraject en de begindatum van hun zorgtraject.

Hoe de gegevens overmaken ?

U maakt de gegevens over via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthdata.be platform:

  1. of via automatische extractie uit zijn EMD (elektronisch medisch dossier)
  2. of via manuele ingave in de webtoepassing ‘Healthdata for primary care’ (HD4PrC) via https://hd4prc.healthdata.be/

Gebruikershandleiding van de webtoepassing, lijst van de EMD en specifieke info per EMD

Stappen voor de gegevensoverdracht (pdf)

Let op : alle EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC

Sommige EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC en laten nu nog geen extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geëngageerd dat alle artsen die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd deze kunnen overmaken via extractie vóór 31 december 2017.

Om te weten of uw EMD deze extractie toelaat en voor meer informatie :

Welke gegevens overmaken?

Gegevens (docx)

Welke feedback over deze gegevens?

De volgende feedback is gepland:

  • Een nationaal rapport op basis van de geaggregeerde gegevens.
  • Een individuele feedback via de beveiligde webtoepassing in 2019. Niemand behalve uzelf is in staat kennis te nemen van uw individuele feedback.

Contact

Contact Center Healthdata (bij problemen met het gebruik van de webtoepassing)

support.healthdata@wiv-isp.be

02/793 01 42 van 9 tot 17 uur

Documenten