Rol van de huisarts en voordelen

Wat is uw rol als huisarts?

U bent de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zowel patiënt als specialist en andere zorgverleners.

Dit zorgplan omvat onder meer:

 • concrete doelstellingen op maat van uw patiënt (bijv. gewicht, rookstop)
 • een geplande follow-up in functie van deze doelstellingen
 • praktische afspraken voor
  • raadpleging bij huisarts of specialist
  • verzorging door paramedici
  • technische onderzoeken.

Concreet betekent dit:

 • uw patiënt informeren over de inhoud en betekenis van het zorgtraject
 • samen met uw patiënt een zorgplan afspreken en hem verder begeleiden
 • in samenwerking met andere zorgverleners zorgen voor een goede coördinatie en opvolging van het ziekteverloop en zo nodig het zorgplan aanpassen.

Wat zijn de voordelen voor u?

De belangrijkste voordelen zijn:

 • u kunt de patiënten die deelnemen aan een zorgtraject beter opvolgen en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren
 • u kunt beter samenwerken met uw patiënt en zijn omgeving
 • als beheerder van het GMD versterkt u uw centrale positie in het zorgproces
 • voor elke patiënt die bij u een zorgtrajectcontract sluit, ontvangt u een jaarlijks forfaitair honorarium
 • u kunt vlotter samenwerken met de specialist en andere zorgverleners.

Wat zijn de voordelen voor uw patiënt?

De belangrijkste voordelen van het zorgtraject voor uw patiënt zijn:

 • hij begrijpt beter zijn ziekte en de noodzaak van een individueel zorgplan
 • hij krijgt een nauwgezette en vooraf geplande opvolging van het ziekteverloop door u, zijn specialist en andere zorgverleners
 • hij heeft meer inzicht in zijn ziekte en het zorgtraject versterkt zijn motivatie en die van zijn omgeving voor het opvolgen van het zorgplan en het behalen van individuele doelstellingen
 • hij krijgt een volledige terugbetaling (volgens het RIZIV-honorarium) voor raadplegingen bij u, zijn huisarts in het zorgtraject, en bij een specialist voor deze ziekte
 • naargelang de ziekte, krijgt hij betere toegang tot specifiek materiaal, diëtetiek, podologie, educatie of bepaalde geneesmiddelen.