Podologen

Wat is de rol van de erkende podoloog in het zorgtraject diabetes type 2?

Op medisch voorschrift organiseert hij 2 sessies podologie per jaar van min. 45 minuten, voor de patiënten die behoren tot de risicogroepen 1, 2a, 2b en 3.

Deze sessies worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het remgeld.

Voor de patiënten die tot één van de risicogroepen behoren mogen per kalenderjaar mogen maximum 2 prestaties podologie per patiënt geattesteerd worden.

Risicogroepen

  • groep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament)
  • groep 2a (lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)
  • groep 2b (ernstiger orthopedische afwijkingen)
  • groep 3 (vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot)

Documenten