De wijzigingen zijn geel gemarkeerd en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019

Hoe een zorgtrajectcontract sluiten?

U bent volledig vrij om al dan niet een zorgtrajectcontract te sluiten met uw patiënten. Dit contract is was oorspronkelijk een geschreven verbintenis voor een periode van 4 jaar. Nu loopt deze verbintenis verder na het 4de jaar.

De opeenvolgende stappen zijn als volgt:

  1. uw patiënt moet voldoen aan alle voorwaarden
  2. zowel patiënt als specialist stemmen in met het zorgtraject en het sluiten van een zorgtrajectcontract
  3. het ondertekenen van het contract gebeurt tijdens een raadpleging bij huisarts en specialist.

Deze specialist is een endocrinoloog-diabetoloog of een internist bij het RIZIV geregistreerd als werkzaam in een conventiecentrum.

U stuurt een kopie van het “door de 3 partijen getekende contract” via de post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van uw patiënt. Het originele contract wordt bewaard in het GMD.

Het zorgtraject begint te lopen bij ontvangst van de kopie door het ziekenfonds.

In de toekomst zal u het contract elektronisch naar het ziekenfonds kunnen versturen.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds deelt aan deze 3 partijen mee dat het zorgtraject aan de voorwaarden voldoet.

Regeling voor de zorgtrajecten na verloop van het 4de jaar

Na verloop van het 4de jaar zorgtraject moet er geen nieuw zorgtrajectcontract ondertekend worden.
Het zorgtraject blijft verder lopen na het 4de jaar op voorwaarde dat uw patiënt zich houdt aan de voorwaarde van minimum 2 contacten met de huisarts en 1 raadpleging bij de specialist, én dat de huisarts het globaal medisch dossier beheert.

Heropstarten van een zorgtraject: regeling voor de zorgtrajecten die werden stopgezet

Het is mogelijk dat een patiënt met zorgtraject niet voldoet aan de voorwaarden voor de jaarlijkse verlenging (twee contacten met de huisarts, één contact met de specialist, GMD bij de huisarts die het contract ondertekende).

In dat geval brengt het ziekenfonds de patiënt, de huisarts en de specialist schriftelijk op de hoogte van de stopzetting van het zorgtraject.

Deze patiënt kan een nieuw zorgtrajectcontract sluiten. Tijdens een raadpleging bij de huisarts en bij de specialist ondertekenen de 3 partijen een nieuw contract.

De huisarts stuurt een kopie van het “door de 3 partijen getekende contract” via de post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt. Het originele contract wordt bewaard in het GMD.

Het nieuw zorgtraject begint te lopen bij ontvangst van de kopie door het ziekenfonds.

Verlenging van de referentieperiode voor de controle op een contact specialist

Bij sommige patiënten werd het zorgtraject stopgezet omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden, in meer dan de helft van de gevallen omdat het contact met de specialist ontbrak.

Soms was dit het gevolg van omstandigheden buiten de wil van de patiënt. Bijvoorbeeld een afspraak kon niet doorgaan en een nieuwe afspraak kon niet meer tijdig worden gepland.

Wat verandert er vanaf 1 februari 2015?

De referentieperiode waarop de ziekenfondsen nagaan of er een contact met de specialist was, wordt verlengd met 6 maanden en loopt over een periode van 18 maanden.

Wat verandert er niet ?

Voor de patiënt blijven de voorwaarden ongewijzigd:

 • een GMD bij de huisarts
 • per jaar (periode van 12 maanden vanaf de start- of verjaardatum van het zorgtraject)
  • minstens 2 contacten (raadpleging of huisbezoek) met de huisarts
  • minstens 1 contact (raadpleging, toezichtshonorarium tijdens hospitalisatie, forfait dialyse in ziekenhuis) met de specialist

De referentieperiode voor de controle van de contacten huisartsen blijft ongewijzigd.

Wat betekent dit concreet ?

Een patiënt met zorgtraject moet de verplichting van jaarlijks minstens één contact met de specialist, twee contacten met de huisarts en een GMD bij de huisarts blijven respecteren.

Indien hij binnen de referentieperiode van 12 maanden voor de controle geen contact met de specialist had, zal het ziekenfonds evenwel nagaan of hij een contact met de specialist had in de 6 maanden die volgen op deze periode. Indien dit het geval is, wordt het zorgtraject toch nog verlengd.

Voorbeeld (regeling is van toepassing vanaf 1/2/2015)

Begindatum ZT 5/2/2010, verjaardatum ZT op 5/2/2015, controle op referentieperiode 5/2/2013 - 4/2/2014

→ Voor de controle van het contact specialist wordt de referentieperiode met 6 maanden verlengd: 5/2/2013 - 4/8/2014, in plaats van 5/2/2013 -4/2/2014.

→ Voor de controle van de contacten huisarts blijft de referentieperiode ongewijzigd : 5/2/2013 - 4/2/2014

Nieuw zorgtrajectcontract te gebruiken vanaf 1 januari 2019

In dit nieuw contract moet de patiënt moet geen toestemming meer geven om zijn gegevens te laten verwerken voor een wetenschappelijke evaluatie. Deze verwerking vindt immers zijn toelaatbaarheidsgronden in de privacywet.

De bestaande contracten, die vóór 1 januari 2019 naar het ziekenfonds werden gestuurd, blijven lopen en moeten dus niet vervangen worden door een nieuw contract.