De wijzigingen zijn geel gemarkeerd en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019

Welke patiënten komen in aanmerking voor een zorgtraject diabetes type 2?

Om in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan een aantal voorwaarden.

Globaal gezien zijn er 2 categorieën:

 • criteria die specifiek zijn naargelang het een zorgtraject is voor chronische nierinsufficiëntie of voor diabetes type 2
 • daarnaast zijn er ook andere voorwaarden.

Criteria voor diabetes type 2

Inclusiecriteria

 • 1 of 2 insuline-injecties per dag
 • onvoldoende controle bij maximale orale behandeling, waarbij insulinebehandeling overwogen wordt.

Exclusiecriteria (vóór de start van een zorgtraject)

 • type 1 diabetes
 • zwangerschap of zwangerschapswens
 • meer dan 2 insuline-injecties per dag.

Andere voorwaarden

!Wat verandert

De wijzigingen zijn geel gemarkeerd en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019

 • ondertekening van het zorgtrajectcontract naar aanleiding van een raadpleging bij huisarts en specialist
 • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvang van het zorgtraject)
 • per jaar minstens 2 contacten met huisarts (raadpleging of bezoek)
 • per jaar minstens 1 raadpleging bij een specialist van de ziekte (die een zorgtrajectcontract diabetes type 2 kan ondertekenen)
  Indien de patiënt, in de loop van zijn zorgtraject diabetes, gehospitaliseerd wordt komt een toezichtshonorarium gefactureerd tijdens zijn hospitalisatie ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist
  Indien de patiënt met een zorgtraject diabetes in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis verblijft en zich om medische redenen niet meer kan verplaatsen naar de raadpleging van de specialist, komt het honorarium gefactureerd voor een bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een specialist van de ziekte (die een zorgtrajectcontract diabetes kan ondertekenen) ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist.

! Wat verandert niet

 • de inclusie- en exclusiecriteria blijven ongewijzigd
 • de ondertekening van het zorgtrajectcontract moet nog steeds gebeuren naar aanleiding van een raadpleging bij de huisarts en de specialist
 • enkel de raadplegingen zijn volledig terugbetaald (aan RIZIV tarief), bezoeken worden niet volledig terugbetaald