De wijzigingen zijn geel gemarkeerd en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019

Welke patiënten komen in aanmerking voor chronische nierinsufficiëntie?

Om in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan een aantal voorwaarden.

Globaal gezien zijn er 2 categorieën:

 • criteria die specifiek zijn naargelang het een zorgtraject is voor chronische nierinsufficiëntie of voor diabetes type 2
 • daarnaast zijn er ook andere voorwaarden.

Criteria voor chronische nierinsufficiëntie

Inclusiecriteria

 • chronische nierinsufficiëntie gedefinieerd als
  • een berekende GFR <45ml/min/1,73m2 volgens de vereenvoudigde MDRD-formule
   een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden

  en/of

  • een proteïnurie > 1g per dag
   een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden

+

 • ouder zijn dan 18 jaar
 • niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben
 • in staat zijn tot ambulante follow-up.

Andere voorwaarden

!Wat verandert

De wijzigingen zijn geel gemarkeerd en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019

 • ondertekening van  het zorgtrajectcontract naar aanleiding van een raadpleging bij huisarts en specialist
 • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvang van het zorgtraject)
 • per jaar minstens 2 contacten met huisarts (raadpleging of bezoek)
 • per jaar minstens 1 raadpleging bij een specialist van de ziekte (die een zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiëntie kan ondertekenen)
  • Indien de patiënt, in de loop van zijn zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, gehospitaliseerd wordt, komt een toezichtshonorarium gefactureerd tijdens zijn hospitalisatie ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist
  • Indien de patiënt , in de loop van zijn zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse is gestart, komt het forfait hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij de specialist
  • Indien de patiënt , in de loop van zijn zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, peritoneale dialyse is gestart, komt een forfait voor peritoneale dialyse in een ziekenhuis (tijdens de opleiding van de patiënt tot autodialyse of tijdens de hospitalisatie van de patiënt) in aanmerking als raadpleging bij de specialist
  • Indien de patiënt met een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis verblijft en zich om medische redenen niet meer kan verplaatsen naar de raadpleging van de specialist, komt het honorarium gefactureerd voor een bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een specialist van de ziekte (die een zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiëntie kan ondertekenen) ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist.

! Wat verandert niet

 • de inclusie- en exclusiecriteria blijven ongewijzigd
 • de ondertekening van het zorgtrajectcontract moet nog steeds gebeuren naar aanleiding van een raadpleging van bij de huisarts en de specialist
 • enkel de raadplegingen zijn volledig terugbetaald (aan RIZIV tarief), bezoeken worden niet volledig terugbetaald