Ziekenfondsen

Wat is de rol van de ziekenfondsen ?

De ziekenfondsen ondersteunen de zorgtrajecten door:

  • informatie te geven aan hun leden
  • een volledige terugbetaling van de raadplegingen van de betrokken artsen aan de patiënt te bezorgen
  • de terugbetaling verzekeren van specifieke prestaties van andere zorgverleners (diëtisten, …) en specifiek materiaal (bv. bloeddrukmeter)
  • de forfaitaire erelonen voor het sluiten van een zorgtraject aan de betrokken artsen te betalen
  • mee te werken aan de evaluatie.

De huisarts stuurt een kopie van het getekende zorgtrajectcontract aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.
Op de datum dat het ziekenfonds de kopie ontvangt, begint het zorgtraject te lopen.
De adviserend geneesheer deelt aan de patiënt en de artsen mee wanneer het contract start.

De ziekenfondsen werken ook met de artsenorganisaties en het RIZIV samen om namelijk via deze website de beste informatie te geven.

Omzendbrieven