Distributiekanalen voor materiaal in het kader van de zorgtrajecten

Lijsten van distributiekanalen van erkende materialen

De patiënt kan zijn materiaal (bloeddrukmeter bij chronische nierinsufficiëntie, bloedglucosemeter, strips en lancetten bij diabetes type 2) verkrijgen:

Erkenningsprocedure van de distributiekanalen voor het materiaal

Om een RIZIV-erkenningsnummer als leverancier te verkrijgen, moet de kandidaat een aanvraagformulier opsturen naar bij de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige Verzorging van het RIZIV

Die aanvraag bevat:

 • de identificatie- en adresgegevens van de leverancier
 • het bewijs dat hij een erkenning heeft gekregen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, in de hoedanigheid van leverancier van medische hulpmiddelen, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen.

Opgelet!
De leveranciers van steriele medische hulpmiddelen (lancetten, naalden, compressen) moeten bovendien beantwoorden aan de voorwaarden voor een specifieke afwijkende erkenning (M.B. 10 augustus – B.S. 17 augustus 2009)

De aanvraag, met dat bewijs, wordt gericht:

 • ofwel per brief aan
  Dr. R. De Ridder
  Directeur-generaal
  Dienst geneeskundige verzorging
  Directie Klavvidt
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel
 •  ofwel per fax (02.739.77.36.)
  Ter attentie van de Directie Klavvidt
  Erkenning leveranciers van materiaal - zorgtrajecten

De Dienst voor geneeskundige verzorging stelt een lijst op van de door het RIZIV erkende leveranciers van materiaal en kent hun een RIZIV-erkenningsnummer toe.

Facturatie

De erkende leverancier moet een factuur invullen.volgens vastgelegd model voor glucometers en bloeddrukmeters, zie hieronder bij documenten.

De factuur wordt aan het ziekenfonds van de patiënt bezorgd:

 • Ofwel door de leverancier (als de derdebetalersregeling wordt toegepast)
 • Ofwel door de patiënt (als de patiënt de leverancier betaalt en terugbetaald wordt door het ziekenfonds)

Formulier educator

Vanaf 1 /4/2010 is het formulier van de diabeteseducator (PDF - 44 KB) alleen vereist bij de aflevering van een bloedglucosemeter. Bij de hernieuwing van strips en lancetten is geen formulier vereist.

De erkende leverancier bewaart dit formulier samen met het voorschrift van de huisarts.

Documenten

Glucometers

Model van factuur :

Bloeddrukmeters

De lijst van de vergoedbare bloeddrukmeters is vanaf 1/12/2011 vastgelegd bij koninklijk besluit.