Lijsten

Deze lijsten zijn een hulpmiddel bij het zoeken

Lijst van geneesmiddelen

Lijsten van materiaal

Lijsten van erkende leveranciers van materiaal

De patiënt kan de glucometer, de strips, de lancetten en de bloeddrukmeters via de apotheek en via erkende leveranciers verkrijgen.

    • bloeddrukmeters bij chronische nierinsufficiëntie
    • glucometers bij diabetes type 2
    Bijgewerkt op 11/01/2010